O Cabaina-i

Medical cannabis can be administered

O Cabaina-i

Udruženje "KANABIS BALKAN INDUSTRIJSKA KONOPLJA" - CABAINA

Udruženje „KANABIS BALKAN INDUSTRIJSKA ASOCIJACIJA“ CABAINA je nevladino, neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti poljoprivrede i edukacije stanovništva.

Ujedinjenje balkanskih proizvođača industrijske konoplje.

Kreiranje zajedničke poslovne strategije balkanskih proizvođača industrijske konoplje.

Obezbeđivanje ekonomskih olakšica balkanskim proizvođačima konoplje.

Podizanje svesti građana i najšire javnosti radi smanjivanja predrasuda i senzibilizacije u vezi idnustrijske konoplje.

Ekologija i ekološki potencijal obnove zemljišta od pesticida i očuvanje šuma.

 

CABAINA prikuplja i obrađuje stručnu literaturu u oblasti proizvodnje industrijske konoplje,

organizuje, samo ili u saradnji sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanje, seminare, sajmove i druge oblike edukacije o industrijskoj konoplji.

Objavljuje knjige i publikacije o pitanjima koja se odnose na industrijsku konoplju u skladu sa zakonom.

Sarađuje sa obrazovnim institucijama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koja se bave izučavanjem, proizvodnjom, preradom i trgovinom industrijskom konopljom.

Osniva pristupačni internet medij namenjen donosiocima odluka i široj javnosti.

Informiše donosoce odluka i javnost o pravima i mogućnostima, kao i o svim aktuelnim informacijama iz oblasti agrikulture, putem internet medija.

Sarađuje sa sredstvima javnog infonnisanja u cilju promovisanja ideja i vrednosti udruženja.

Get Certification For Marijuan Medical

Nausea is an unpleasant, diffuse sensation of unease and discomfort, often perceived as an urge to vomit.

Get Started

Download Brochure

Pdf file for more detail