Vizija

Balkan je jedan od najplodnijih delova sveta za gajenje konoplje. Industrijska konoplja je sadašnjost i budućnost pokretanja naše civilizacije...

Vizija

Balkan je jedan od najplodnijih delova sveta za gajenje konoplje. Industrijska konoplja je sadašnjost i budućnost pokretanja naše civilizacije. ...

Balkan je jedan od najplodnijih delova sveta za gajenje konoplje. Industrijska konoplja je sadašnjost i budućnost pokretanja naše civilizacije. Zbog ogromnog i brzog progresa u inovaciji korišćenja ove biljke, vreme je da se konopljari balkanskih zemalja udruže kako bi pomogli i državi i sebi.
Berićetne žetve pomoćiće i državi da zaposli, napravi i izveze naše balkanske proizvode.
Želimo i da inoviramo, edukujemo, olakšamo put konopljarima. Samim tim osim ekonomskog razvoja automatski i ekološki pomažemo ovom delu Evrope.